G Online
TV

Дивитися телеканал "Vidusdaugavas telev?zija" онлайн, Латвія, Єкабпілс - прямий ефір

VDTV ir vien?gais audiovizu?lais medijs, kas darbojas J?kabpil?. Vidusdaugavas TV galvenais uzdevums ir veidot telev?zijas programmu, kas inform? J?kabpils re?iona iedz?vot?jus par aktu?liem notikumiem un probl?m?m.
Click to:

skatiens.lv/tv/03112009-...

Улюблене:


Help / FAQ